La imatge de qualsevol empresa es pot dividir en 3 conceptes:

  1. Identitat corporativa: és la raó de ser de l’empresa. Són els valors i la personalitat amb què es fonamenta l’empresa.
  2. Identitat visual: en aquest punt és on entra el disseny gràfic. En aquest punt la responsabilitat és 100% de l’empresa. És la part tangible d’aquests 3 i és l’únic que pot ajudar a fer tangibles els valors de l’empresa. És el que comunament es coneix com a construcció de la marca. I és en aquest punt on es crea la imatge gràfica de l’empresa: disseny del logotip, colors corporatius, naming,…
  3. Imatge corporativa: en la creació de la imatge corporativa no només hi intervé la mateixa empresa sinó que també hi incideixen actors com els clients, els mitjans, associacions,… Tots aquests actors socials són els qui acabaran conforman la reputació de la nostra empresa. En definitiva, l’associació d’idees que s’ha creat en l’imaginari públic a partir de les aplicacions que hem fet de la nostra marca.

Són aquests 3 conceptes els quals configuren la imatge final de la nostra empresa: com és la meva empresa, com comunico/mostro la meva empresa, com veuen la meva empresa.

El 1r i el 3r punt no depenen tan directament de l’empresa com el 2n punt el qual és 100% responsabilitat de l’empresa. I és en la identitat visual on sorgeixen ‘LES PREGUNTES’:

“Com puc transmetre els meus valors als clients? Com mostro al món el que la meva empresa els pot oferir? Quina imatge ha de tenir la meva corporació?” són preguntes recurrents en les empreses i sempre és necessari encetar un procés de creació de la identitat visual, però no cal fer aquest camí en solitari.

A iRètols tenim una llarga experiència en identitat visual corporativa i és per això que actualment oferim un servei de consultoria per a empreses amb el qual poder guiar-les en el procés de construcció de la seva marca. Creiem que és clau oferir un acompanyament durant un procés creatiu d’aquesta envergadura per evitar errors d’aplicació de la imatge i poder agilitzar el procés creatiu.

Com a retolistes i dissenyadors, és un procés que a nosaltres ens apassiona perquè és quan la idea es converteix en imatge.