A cada espai la seva senyalització. A cada senyalització el seu format.

Espai públic o corporatiu, fixe o temporal, interior o exterior… Qualsevol espai necessita estar connectat amb les persones que el freqüenten i la retolació ofereix nombroses opcions per a senyalitzar tots aquests tipus d’espais.