En totes les retolacions és molt important que la manipulació i la instal·lació dels materials es facin correctament però també cal, un cop instal·lats, fer-ne un bon manteniment per evitar desperfectes i per evitar escurçar la vida útil del material. Des d’iRètols hem volgut fer un recull de les recomanacions més comunes perquè pugueu gaudir dels nostres materials el màxim temps possible.

Vinil

  • No laminat: evitar netejar el vinil i si és imprescindible netejar-lo, fer-ho només amb un drap sec i vigilant no ratllar la superfície.
  • Laminat: es pot netejar únicament amb aigua i sabó. Evitar els productes de neteja convencionals.

Vinil glacejat

-Per a netejar-lo cal fer passades amb un drap en el sentit del vinil per evitar que s’aixequin els cantons (del centre del vinil cap a fora).

Tots els tipus de vinils sempre s’han de netejar del centre cap a fora.

Retolació de vehicles

-Després d’haver estat retolat un vehicle, cal esperar un mínim de 48 hores per a netejar-lo.

-Cal evitar els túnels de rentat per evitar possibles desperfectes i desgast del vinil.

-Si es neteja el vehicle amb una mànega a pressió, cal deixar una distància mínima de 30 cm amb el vinil i evitar tocar els cantons del vinil amb el raig directe d’aigua.

Metacrilat

-Evitar netejar la superfície amb alcohol, ja que es podria escardar el material. Des d’iRètols recomanem netejar la superfície dels metacrilats únicament amb aigua i sabó.